Medlemsavgift och registrering

Betala avgiften

Så har vårterminen 2022 startat, och med det är det en ny medlemsavgift som ska betalas. Det är viktigt för klubben att avgiften betalas så att vi kan fortsätta att utveckla klubben och lokalen.

Registrering

Nytt för i våren 2022 är att vi har skaffat ett system för att hålla i ordning på medlemmar och närvaro. På så sätt har vi bättre möjligheter att söka de bidrag som finns. Men då måste vi få in uppgifterna i registret. Och det blir din uppgift. Gå in och registrera dig i registret! Vi har också en liten guide för hur du gör.

Gå in på sidan och läs om avgifterna och registreringen: Länk till sidan “Medlemskap och avgifter”