Årsmöte 23/3 kl 1400

Kallelse för betalande medlemmar till årsmöte den 23/3 2024 kl 1400 i klubbens lokal

Handlingar till årsmötet:

Årsmöte Dagordning 2024
Verksamhetsberättelse 2023
LBJJ Balansrapport
LBJJ Resultatrapport