Tillbaka till Träna/Tävla

Träna BJJ och MMA

Träna BJJ

Vi tränar BJJ med och utan gi enligt schemat.

Träna MMA

Vi ser MMA lite som en utökning av BJJ, så vi ser helst att du tränar BJJ utöver MMA. Vi har BJJ-pass varje vardagskväll. När du tränar MMA hos oss ska du av hygienskäl hålla med egen skyddsutrustning, det vill säga handskar, benskydd och eventuellt boxningshandskar.

Regler för rull

  • Inga andra än medlemmar på mattan, utom prova på vid vissa schemalagda pass samt på öppna mattan.
  • Du ska vara frisk och symptomfri
  • Ha alltid nytvättad gi.
  • Tvätta/sprita händer och fötter innan rull.
  • Rengör utrymmen efter avslutat rull. Tvätta mattan noga.
Utöver detta gäller det vanliga som står på sidan om förhållningsreglerna: Förhållningsregler