Tillbaka till Om

Styrelsen

Kom gärna till oss i styrelsen om du har förslag på aktiviteter, undrar om något som har med klubben att göra eller om du har synpunkter. Styrelsens ledamöter väljs på två år omväxlande för att säkra en stabil verksamhet

Ordförande: Roberto Rizzo ordf@liljeholmensbjj.se
Sekreterare:
Kommunikation:
Ricki Giorgi sek@liljeholmensbjj.se
kommunikation@liljeholmensbjj.se
Kassör: Jan Öhrn kassa@liljeholmensbjj.se
Ledamot: Joakim Lindberg led2@liljeholmensbjj.se
Ledamot: Jonathan Zeerak barntraning@liljeholmensbjj.se
Adjungerad ledamot: Marcus Grönnå
Epost info@liljeholmensbjj.se

 

Senaste årsmöte och stadgar

Stadgar för Liljeholmen BJJ & MMA

Protokoll från årsmötet 2023

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023

Verksamhetsberättelse 2022