Tillbaka till Träna/Tävla

Öppen matta

Detta gäller för den öppna mattan

Öppna mattan är till för att få ett utvecklande utbyta av influenser och tekniker mellan Liljeholmen BJJ & MMA och andra klubbar. Det är viktigt för sporten. Klubbens förhållningsregler gäller även för besökare.

Medlemmar i Liljeholmen BJJ & MMA är under passet försäkrade. Besökande är inte försäkrad genom oss, utan det är varje enskilds försäkringsskydd som gäller.

Mattan måste tvättas efter passet.

Sist i lokalen måste vara medlem i Liljeholmen BJJ & MMA

Ansvariga för att den öppna mattan sköts är Viktor, Johan och Victoria.