Bli medlem

(formulär för medlemsinformation längre ner på sidan. )

Medlemsavgift: 500 kr per år.

Denna avgift är inräknad i samtliga terminsavgifter det går även bra att betala denna separat om man bara vill vara medlem och stödja föreningen utan att träna. Man har naturligtvis tillgång till klubbens rabatter och rösträtt på års/medlemsmöten.

Barn 5-7 år: 700 kr per termin.
Barn 8-13 år: 1000 kr per termin.

Träning på de pass anpassade till den åldersgrupp man tillhör. Medlemsavgiften är inkluderad och som ovan har man tillgång till klubbens rabatter och rösträtt.

Ungdom (14-17 år): 1200 kr per termin.

Träning på samtliga instruktörsledda vuxenpass. Medlemsavgiften är inkluderad och som ovan har man tillgång till klubbens rabatter och rösträtt.

Vuxna (fr 18 år): 2500 kr per termin.

Träning på samtliga instruktörsledda vuxenpass. Medlemsavgiften är inkluderad och som ovan har man tillgång till klubbens rabatter och rösträtt.

Maxtaxa: 3000 eller 5000 kr per termin.

För de föräldrar som tränar själva och har barn som tränar har vi infört maxtaxa enligt följande: 3000 kr per termin för en vuxen eller 5000 kr per termin om båda föräldrarna tränar.

Medlemsavgifter betalas antingen till Swish: 1234170734 eller Bankgiro: 473-9090.

Obs! Ange alltid förnamn, efternamn och födelseår på medlem i betalningen.

Kvitto

Kvitto på betalningen av medlemsavgift, för till exempel friskvårdsbidrag, kommer att skickas ut  senast i början på mars. Detta för att underlätta hanteringen.

Formulär

Glöm inte att fylla i formuläret nedan för att registrera medlemmen, detta för att vi ska ha möjlighet att nå ut med information till alla medlemmar.

Frågor om detta går utmärkt att ta med styrelsen eller via mail till info@liljehomensbjj.se.