VT2022 för barn börjar 15 januari

Vårterminen för barnpassen börjar på lördag den 15 januari.

En ny sak för terminen är att vi har anslutit klubben till ett system för medlems- och närvarohantering. Läs mer i nyheten: Medlemsavgift och registrering