Paus i träningen

Idag torsdagen den 29 oktober gick Folkhälsomyndigheten ut med nya striktare restriktioner för bland annat region Stockholm. Det innebär att vi kommer stänga all träning för vuxna medlemmar från och med fredagen den 30 oktober. Beslutet om skärpta allmänna råd gäller till och med 19 november, men kan förlängas.

Barn och ungdomsverksamheten på lördagar kommer att fortsätta som vanligt för personer födda 2005 eller senare.

Vi följer Folkhälsomyndighetens information och kommer att uppdatera er alla via vår hemsida löpande.

Vi är självklart ledsna över att inte kunna träna som vanligt men är fast beslutna att fortsätta ta vårt ansvar i denna unika situation och hoppas att du förstår läget vi befinner oss i. Vi hoppas som tidigare på ditt fortsatta stöd som hjälpte oss i våras då vi också fick anpassa schemat.

Klicka här för att läsa mer om restriktionerna på folkhälsomyndighetens webbplats.

In English:

Today, Thursday October 29, the Swedish Public Health Agency issued new, stricter restrictions for, among other, the Stockholm region. This means that we will close all training for adult members from Friday October 30. The decision on stricter general advice applies until November 19, but can be extended.

Children and youth activities on Saturdays will continue as usual for those born in 2005 or later.

We follow the Public Health Agency’s information and will update you via our website on an ongoing basis.

We are obviously sad for not being able to train as usual but are determined to continue to take our responsibility in this unique situation and hope that you understand the situation. We hope as before for your continued support that helped us this spring when we also had to adjust the schedule.