Information om barngrupperna

8-10 och 10-13 blir 8-13

Från och med den 10 november 2018 är grupperna 8-10 år och 10-13 år sammanslagna till en grupp som har sin träning på lördagar 10:30-11:30. Orsaken är att det har varit för få barn i grupperna.

Terminsslut och början på VT2019

Terminsavslutning för hösten är den 15 december. Vi startar igång igen med  vårterminen 2019 den 19 januari 2019.