Förhållningsregler

  • Träningskläder skall vara rena
  • Naglar skall vara rena och kortklippta
  • Tvätta händer och fötter innan träning noga
  • Träna inte med öppna sår
  • Håll uppsikt över om du får sår
  • Fråga alltid din instruktör om du är tveksam
  • Meddela din instruktör om du fått någon sjukdom. Det är viktigt för oss att veta. Samtliga tränare ägnar särskild uppmärksamhet åt detta och om du bryter mot ovanstående kommer du att ombedas kliva av träningen.

Vi städar efter varje träningspass. Mattan sopas och svabbas samt desinfekteras. Toaletterna rengörs och så även övriga utrymmen. Det är tränaren som ansvarar för att detta blir gjort men samtliga som deltagit i träningen skall även städa. Det ingår i vår kultur.