Tillbaka till Träna/Tävla

Hubbrull, anmälan och regler

Avråder från att rulla

Vi avråder från att rulla. Det är inte i linje med vare sig rekommendationerna och  allmänna råden eller rekommendationerna från RF/SBoK/SBJJF. Faktum är att alla avråder från ”…att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.”.

Utomhusträning

I första hand rekommenderar vi utomhusträning (som är i enlighet med riktlinjerna/rekommendationerna/allmänna råd från myndigheter och förbund).

Rull i hubbar

I den anda som Folkhälsomyndighetens arbete sker finns ändå en anledning att genomföra träning. De som av olika skäl mår dåligt (fysiskt eller psykiskt) av att inte träna kan vi se mer övergripande anledningar att kunna fortsätta träna.

För de som inte känner att utomhusträningen räcker för att uppfylla behovet kan träning i fasta fyrtal, en hubb, genomföras på eget personligt ansvar.

Vi kan också se att de som tävlar på internationell nivå ska kunna fortsätta träna enligt principerna för elitidrottare, även om dessa inte gör detta professionellt. Detta kan ske inom hubb-systemet

Minska smittspridningen

Illustration från DN

De som tränar i en hubb avråds bestämt från att ha fysisk kontakt med andra än de i hubben och de man bor tillsammans med.

Man bör också vara väldigt försiktig med andra kontakter och aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Särskilt gäller det för de som är äldre eller tillhör riskgrupper. Vi måste alla göra vad vi kan för att bryta smittkedjor.

I vilket fall rekommenderar vi att den som rullar i hubb gör anpassningar i andra sociala kontakter för att minska risken för smittspridning.

Regler för Hubbrull

  • En hubb kan vara maximalt vara åtta personer. Inga byten av medlemmar mellan hubbar. Alla måste vara medlemmar i klubben sedan tidigare.
  • Någon, helst alla, i hubben måste ha en identitet på Facebook, eftersom diskussioner rörande hubben sker via Facebook.
  • Alltid rengöra mattan och städa lokalen efter användning.
  • Inga andra än hubbmedlemmar i lokalen vid hubbrull.
  • Endast en hubb i lokalen samtidigt. Om nödvändigt för utbyte av nycklar ska detta ske utanför lokalen.
  • Om någon hubb bryter mot någon av dessa regler kommer den hubben att stängas av och kommer att informeras om nytt datum av styrelsen.
  • Dessa regler finns på denna sida. De kan komma att ändras. Det är varje deltagares ansvar att hålla sig uppdaterad om reglerna.
  • All verksamhet i lokalen pågår på eget personligt ansvar.

Intresseanmälan för hubbrull

Hubbarna kommer att sättas ihop av styrelsen, och meddelas. Bokning kommer att ske på en sida på Facebook. Detaljer om bokningen kommer att komma och/eller skickas via messenger.

Om du inte anger personer kommer du att bli tilldelad en hubb.

Dessa vill jag rulla med:

Jag har kontaktat personen
JaNej
Personen är informerad om att han/hon också behöver anmäla sig
JaNej


Jag har kontaktat personen
JaNej
Personen är informerad om att han/hon också behöver anmäla sig
JaNej


Jag har kontaktat personen
JaNej
Personen är informerad om att han/hon också behöver anmäla sig
JaNej

Meddelande: