Diskriminering, kränkningar och mobbning

 BJJ är en inkluderade sport. Vi visar respekt för varandra och drar styrka i att vi är olika.

På Liljeholmens BJJ & MMA råder nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar och mobbning. På mattan har vi alla en motståndare vi rullar med, men när rullet är över står vi alla tillsammans.

Då hjälper vi varandra att bli bättre och att växa i sporten.