Årsmöte 2023

Alla  medlemmar kallas till ordinarie årsmöte 2023.

Kl 13:30 lördagen den 18 februari i klubblokalen.

Dagordning (Ej helt fastställd):

Årsmöte Dagordning 2023

Tänk på att för att vara medlem och kunna delta på årsmötet ska du både vara registrerad i medlemssystemet och ha betalat årets medlemsavgift