Årsmöte 2022

Alla medlemmar kallas till årsmöte.

Den 23 april 2022 kl 14.00 är det årsmöte. Alla som har betalat medlemsavgiften har rösträtt.

Årsmöteshandlingar:

Årsmöte Dagordning 2022

Verksamhetsberättelse 2021