Dubbelt silver till klubben!

I Copa Cantalago No-Gi den 5 mars deltog fyra från Liljeholmen BJJ &MMA. Viktoriia, Sara B F, Manu och Victor I.

Bra utdelning – två medaljer

De deltagande amazonerna, Viktoriia och Sara B F, erövrade var sin silvermedalj till klubben!