2019 slutar och 2020 börjar!

Tack för höstterminen 2019! Vårterminen 2020 kommer strax!

Den 18 december 2019 tackar vi för höstterminen som har bjudit på mycket intressant. Deltagarantalet har nog inte varit större någonsin, och det har tävlats så mycket att vår klubbmaskot Slemmy är gråtfärdig av lycka.

Sedvanligt rull och gradering!

Knappt har mattan torkat efter skurningen efter avslutningen, så är det dags för att inleda vårterminen 2020. Den 13 januari återtar vi mattan för att rulla ut den goda julmaten.

Så notera följande dagar i kalendern:

  • Terminsavslutning onsdag den 18 december kl 19.00
  • Terminsstart vårterminen måndagen den 13 januari kl 18.30 (MMA), 19.30 (BJJ)

Städdagar våren 2020

Vi har bestämt att det ska vara två städdagar under vårterminen. Vi har blivit fler på mattan, så det är nödvändigt att städa lite oftare än vi har gjort. Så boka följande dagar i kalendern redan nu:

  • 8 februari 2020
  • 9 maj 2020