Sommar! Gradering! Avslutning! Boka av den 12 juni i kalendern!

Nu är vi tidigt ute, för det är några månader kvar, men sommaren kommer att komma, och med den slutet på vårterminen 2019. Det kommer att bli en traditionsenlig terminsavslutning med tillhörande gradering onsdag den 12 juni 2019, så boka av den dagen redan idag.