VÅRSTÄDNING 15/4 kl. 12

Nu är det dags att få lokalen prydlig inför våren!
Den som inte dyker upp blir automatiskt utesluten från klubben
med andra diverse ohyggliga repressalier, hälsar klubbens städansvarige Viktor.

Nej men seriöst så vore det bra om så många som möjligt dyker upp så går det
snabbt och smidigt, och alla kan gå hem glada med bättre karmapoäng.

And always remember: