Kvällsseminarium med Yoel den 7 mars

Nu tillbaka till den ordinarie tiden, dvs 7 mars, kl 18-21

så: Boka in 7 mars, kl 18-21 för SW-seminarium med Yoel!!!