Samarbetet med Waldo Zapata är avslutat

Liljeholmen BJJ & MMA har fram till nu haft ett samarbete med Waldo Zapata. Han har varit vårt ansvariga svartbälte. Det samarbetet är avslutat.