Snabbreferat från årsmötet 15 feb

Den 15 februari var det årsmöte i klubben. Förutom de sedvanliga formella föreningsfrågorna diskuterades en del frågor som kan vara kul för klubbens medlemmar (och kanske andra) att känna till.  Så därför kommer här ett lite kortfattat referat av de viktigaste frågorna som togs upp.

Styrelsen

Årsmötet valde följande styrelse:

Ordförande: Roberto Rizzo

Ledamöter:

Valda 2019 på två år: Maria Idebro, Jan Öhrn, Ricki Giorgi

Nyval på två år: Jocke Lindberg och Markus Paavailainen

Klubben tackar Sara Bankler för det fantastiska arbete du gjort och välkomnar Markus in i styrelsen.

Klubbens status

Klubben är stabil med ökande antal medlemmar och god ekonomi.

Avgifter

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över och förenkla avgifterna till höstterminen 2020. De avgifter vi har nu är för komplicerade och utformade när klubben hade instabil ekonomi. Nu kan vi förenkla och förtydliga avgifterna. De nya avgifterna kan börja gälla som tidigast för höstterminen 2020.

Fortsatt arbete med lokalen

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta med arbetet att göra lokalen bättre. I år med fokus på omklädningsrum och dusch. Vi fortsätter arbetet för att göra klubben bättre hela tiden.