Förhållningsregler/hygien

  • Dina träningskläder ska vara rena
  • Dina naglar ska vara rena och kortklippta
  • Tvätta dina händer och fötter noga innan du tränar
  • Du få inte träna med öppna sår
  • Håll uppsikt över om du får sår eller utslag
  • Fråga alltid din instruktör om du är tveksam
  • Meddela din instruktör om du fått någon sjukdom. Det är viktigt för oss att veta. Samtliga tränare ägnar särskild uppmärksamhet åt detta och om du bryter mot ovanstående kommer du att få kliva av träningen.
  • Vi städar efter varje träningspass
  • Följ städschemat
  • Mattan sopas och svabbas samt desinfekteras. Det är tränaren som ansvarar för att detta blir gjort men alla som deltagit i träningen ska även städa. Det ingår i vår kultur.